Tjänster

Vi delar alltid affärsrisken med våra kunder
– så bra förutsättningar har vi att lyckas med affärer vi åtar oss!

Bolaget grundades av Folke Grönlund och Nils Sjöstrand. Båda grundarna har en gedigen erfarenhet från näringslivet och har verkat som företagsmäklare och seniora rådgivare kring företagsöverlåtelser i många år.

Efter 30 års verksamhet har vi en god uppfattning om möjliga skattelösningar men vi utnyttjar alltid vårt breda kontaktnät inom skatter och juridik för att optimera parternas skattesituation.

Vi tillhandahåller expertis och praktisk erfarenhet inom de områden som är nödvändiga för att lyckas med en företagsöverlåtelse.

Kontakta oss för ett personligt möte där vi får möjlighet att berätta mera om oss och om vår verksamhet. Naturligtvis sker detta under fullständig sekretess, förutsättningslöst och kostnadsfritt.

Våra tjänster är anpassade för att stärka Ditt värde vid företagsöverlåtelse.

Står Du inför en företagsöverlåtelse eller är i behov av en omfattande omstrukturering kan vi erbjuda nedanstående tjänster.

Dessa tjänster skräddarsyr vi och anpassar efter Dina behov och krav. Därefter genomför vi tillsammans med Dig och enligt Dina behov en planerad och strukturerad transaktionsprocess.

hand-drawing
1

Planering

 • Faktainsamling
 • Informationsmemorandum
 • Ägarens mål och kriterier
 • Analys av potentiella köpare
 • Värdering
2

Kontakt

 • Kvalificering av intressenter
 • Blind profil
 • Sekretessförbindelse
 • Informationsmemorandum
3

Förhandling

 • Inledande förhandling
 • Management meetings
 • Indikativt bud
 • Avsiktsförklaring
 • Due diligence
 • Avtal
4

Tillträde

 • Praktiska åtgärder med formalia vid tillträde