Nyheter

Ny medarbetare

2 september, 2015

Sedan 1 september är Henrik Dackefors, tidigare företagsmarknadschef på SEB, Uppsala en del av BolagsRådgivarna. Henrik har en lång erfarenhet från bank och kommer att arbeta med transaktioner och finansiell rådgivning.
Kontakta gärna Henrik på +46 70 650 3004 eller mail: henrik.dackefors@bolagsradgivarna.se

Norlandia Förskolor har förvärvat Kids2Home Förskolor

23 juni, 2015

Stockholmsbaserade bolaget Kids2Home Förskolor med 10 förskolor och ca 700 barn har överlåtits till Norlandia Förskolor.  Kids2Home är ett innovativt och snabbväxande företag med en stor lyhördhet för sina kunders behov.

Norlandia Förskolor ingår i Norlandia Care Group AS som driver verksamheter i Norge, Sverige, Finland och Nederländerna i form av förskolor, skolor, patienthotell och äldreboende. Företaget med huvudkontor i Oslo, har 5500 anställda och en årlig omsättning på 2,9 miljarder norska kronor. Det ägs av fyra Norska privatpersoner med ett långsiktigt ägandeperspektiv.

BolagsRådgivarna Norden AB agerade rådgivare till säljarna.

Praktikertjänst förvärvar husläkargruppen Luthagsgården i Uppsala

15 juni, 2015

Från och med den 1 juni ingår husläkargruppen Luthagsgården i Praktikertjänst. ”Vi har förvärvat en välrenommerad verksamhet med långsiktighet och högt förtroende bland patienterna ”, säger Alf Wiklund.
De tidigare ägarna till verksamheten kommer att arbeta kvar för att bibehålla kontinuitet, kvalitet och kompetens. Patienterna kommer att känna sig väl förtrogen med sin vårdcentral även i fortsättningen.Idag är cirka 11 000 patienter listade på Luthagsgården. Verksamheten har drygt 20 anställda utöver de tidigare ägarna.

BolagsRådgivarna Norden AB agerade rådgivare till säljarna.

Team Olivia AB förvärvar jour- och familjehemsverksamhet

7 februari, 2015

Team Olivia AB har förvärvat Pär Sonesson& Co AB som bedriver jour- och familjehemsverksamhet samt öppenvårdsinsatser. Bolaget som omsätter ca 35 MSEK har sin bas i Stockholm.

Team Olivia får med detta förvärv ett utmärkt komplement till vår vårdkedja inom behandling,
säger Hans Dahlgren affärsområdeschef omsorg.

 

BolagsRådgivarna Norden AB agerade rådgivare till säljaren.

Kopparleden AB förvärvar fastighetsbolag

30 april, 2014

Kopparleden AB är ett växande fastighetsbolag med sin bas i Ludvika. Bolaget har ett betydande bestånd av såväl bostäder som kommersiella lokaler.

Kopparleden AB har per april 2014 förvärvat Pjantbo AB. Pjantbo AB är ett bostadsfastighetsbolag med ca 10 000 kvm bostadsyta omfattande tot 152 lägenheter

Amymone Industrier förvärvar Lemont AB, Ludvika

15 maj, 2013

Amymone Industri AB (Amymone), Västerås har förvärvat Lemont AB (Lemont), Ludvika med verksamheter i Ludvika och Grangärde. Lemont har en omsättning på ca 140 miljoner kronor med 90 anställda. Lemont är ett högteknologiskt verkstadsföretag som levererar del- och helhetslösningar till kunder inom energi-, skogs- och industri- sektorerna.

”Med förvärvet av Lemont  tar vi ett steg framåt och stärker vår position inom framförallt skärande bearbetning och montage. Lemont´s kunnande, kompetens och kundbas kompletterar oss väl. Lemont´s kunder är världsledande inom sina områden och de har en långsiktig strategisk position på marknaden. Lemont har en långsiktig relation med sina kunder och de har en underliggande stabil efterfrågan som givit en oavbruten tillväxt de senaste 10 åren. Lemont´s kundbas är till stor del inom energisektorn där den global befolkningstillväxt är en stark marknadsdrivare med en framtida långsiktigt god tillväxt.” säger Petter Arvidson, VD och koncernchef Amymone Industri.

Amymone  hade före förvärvet 9 bolag som 2012 tillsammans omsatte 825 MSEK och sysselsatte ca 550 personer. 

BolagsRådgivarna agerade som projektledare och säljarens rådgivare.

Vindkraftverk med installerad produktionskapacitet om 4,6 MW

10 maj, 2013

BolagsRådgivarna har i uppdrag att förmedla två vindkraftverk, Enercon, belägna i Skåne med en installerad kapacitet om 4,6 MW. Driftstart 2009. Oms ca 6 MSEK. Överlåtes i bolagsform

Kontakta Folke Grönlund, 0708 32 17 90, mail: folke.gronlund@bolagsradgivarna.se

Vårdkedjan Davidsbo

28 mars, 2013

Davidsbo, en vårdkoncern bestående av en vårdkedja av behandlingshem, konsulentstödd familjevård och specialpsykiatri, har förvärvats av Humana AB.

Davidsbo bedriver HVB genom boendena Löjtnatntsgården och Stinsen samt två träningsboenden, samtliga i Norberg. Utöver detta bedriver man även psykiatriförstärkt familjevård som säkerställs av en separat psykiatriverksamhet, Cureum, som finns i Örebro och Västerås. Davidsbo har kunder över hela landet.